ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД е разположена върху площ от 8 640 кв.м., в близост до районите Горна баня и Овча купел в югозападната част на град София.

В структурата на лечебното заведение се включват Консултативно-диагностичен блок, Стационарен блок и Административно-стопански блок.

Диагностично-консултативният блок включва Регистратурата на болницата, консултативни кабинети, които обслужват приема на пациенти в лечебното заведение на всички клиники и отделения, включително и Кабинет за преданестезиологична консултация, както и модерно Отделение по образна диагностика, Клинична лаборатория, Лаборатория по трансфузионна хематология, Педиатрични кабинети, Кабинет по вътрешни болести с ЕКГ-зала, Кабинет за ЕМГ-диагностика, Манипулационна (с превързочна и гипсовъчна).

Стационарният блок разполага с 99 легла, разпределени в 2 ортопедични клиники, анестезиолого-интензивна клиника и отделение по физикална и рехабилитационна медицина (за повече информация за всяко звено, посетете раздел Структура). Всички стаи за пациенти са с по 2 легла, със самостоятелен санитарен възел, безжичен достъп до интернет, постоянна връзка с персонала и възможност за индивидуално ползване на телевизия. Болницата разполага с 6 ВИП стаи.

Ежегодно в лечебното заведение преминават над 3 000 пациенти с вродени и/или придобити заболявания на опорно-двигателния апарат.

В екипа на болницата участват двама професори, 8 доценти, над 30 лекари и минимум 10 специализанти (за повече информация, посетете раздел Екип от медицински специалисти). УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД е част от учебната база на Медицински Университет – София. Тук целогодишно се обучават специализанти, докторанти, студенти по медицина, кинезитерапевти, рехабилитатори, медицински сестри и рентгенови лаборанти. Здравното заведение е база за провеждане и на курсове за следдипломна квалификация на лекари – специалисти.

УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“, като университетска болница на Медицински университет – София, е база за провеждане на обучението по ортопедия и травматология на студенти и специализанти, обучение на клинични ординатори, разработка на дисертационни теми от докторанти, научна работа. Провеждат се курсове за следдипломна квалификация, курсове за признаване на квалификация за високо специализирани дейности и др.

УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“, заедно с Клиниката по ортопедия и травматология при УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ и Клиниката по ортопедия и травматология при УМБАЛ „Света Анна“, изграждат Катедра по Ортопедия и Травматология към Медицински университет София.