ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДЕТСКА ОРТОПЕДИЯ И ХИРУРГИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК

Отделението по детска ортопедия и хирургия на горен крайник (ОДОХГК) е част от Клиниката по ортопедия и травматология в Университетска специализирана болница по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев“ и се помещава на ІІІ етаж в основната сграда на лечебното заведение.

Екип на Отделението по детска ортопедия и хирургия на горен крайник:
 • д-р Райчо Кехайов – началник Отделение по детска ортопедия и хирургия на горен крайник, специалист по ортопедия и травматология
 • проф. д-р Христо Георгиев, д.м.н. – специалист по ортопедия и травматология
 • доц. д-р Венелин Алексиев, д.м. – специалист по ортопедия и травматология
 • доц. д-р Борис Матев, д.м. – специалист по ортопедия и травматология
 • д-р Павел Георгиев – специалист по ортопедия и травматология
 • д-р Александър Герчев, д.м. – специалист по ортопедия и травматология
 • д-р Добрин Диков – специалист по ортопедия и травматология
 • д-р Олег Младенов – специалист по ортопедия и травматология
 • д-р Боян Христов, д.м. – специалист по ортопедия и травматология
 • д-р Стефан Церовски – специалист по ортопедия и травматология
 • д-р Венсан Велчов – специализант
 • д-р Ния Гечева – специализант
 • д-р София Николова – специализант

 

Телефони за контакт:
 • 02 81 81 515 – Приемен кабинет (партер)
 • 02 81 81 627 – Технически секретар


То е наследник на създаденото през 1954 година от проф. Янаки Холевич, отделение по Детска ортопедия в Института по възстановителна хирургия и е ръководено дълги години от директният наследник на проф. Холевич – проф. Владимиров, а след това и от ученика на проф. Владимиров – проф. Георгиев.

За повече информация, натиснете ТУК.

Капацитетът на Отделението по детска ортопедия и хирургия на горен крайник е 20 легла, от които 1 е за продължително лечение.