СКОЛИОЗА
Изкривяване на гръбначния стълб при деца и възрастни

Сколиозата е заболяване на гръбначния стълб, свързано с изкривяването му в трите равнини. Години наред е била наричана „ракът на ортопедията“ и като тежест се определя като едно от най-тежките ортопедични изкривявания. Неправилното и ненавременно лечение могат да бъдат пагубни за качеството на живота, особено на подрастващи деца. В Отделението по гръбначна хирургия към УСБАЛО се провежда активно лечение на деформитетите, като сколиоза, кифоза и лордоза.

КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГРЪДНИ ДЕФОРМИТЕТИ

Гръдните деформитети – пектус каринатум (птичи гърди) и пектус екскаватум (обущарски гърди), не са само козметични дефекти на гръдната стена. Забавянето на лечението им може да има трайни последици върху качеството на живота на децата. В Отделението по гръбначна хирургия се извършват прегледи и се изграждат индивидуални апарати за лечение на този тип патологии.