ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГРЪБНАЧНА ХИРУРГИЯ

Отделението по гръбначна хирургия (ОГХ) е част от Клиниката по ортопедия и травматология в Университетска специализирана болница по ортопедия “Проф. Б. Бойчев“ и се помещава на ІІ етаж в основната сграда на лечебното заведение.
Екип на Отделението по гръбначна хирургия:
 • доц. д-р Константин Узунов, д.м. – началник Отделение по гръбначна хирургия, специалист по неврохирургия
 • д-р Асен Джеров – специалист по ортопедия и травматология
 • д-р Димитър Добрев – специалист по неврохирургия
 • д-р Владислав Андонов – специализант
Телефони за контакт:

 • 02 81 81 515 – Приемен кабинет (партер)
 • 02 81 81 627 – Технически секретар

То е създадено е през 1989 година като самостоятелна клиника с началник проф. Панайот Танчев. Разкриването му дава началото на съвременното развитие и институционализирането на специализираната гръбначна хирургия у нас – както при възрастни, така и при деца. Провежда се профилактика на гръбначните заболявания. В Отделението се лекуват оперативно и консервативно вродени, дегенеративни, туморни и травматични заболявания, както и деформации (сколиоза и кифоза). Обучават се студенти, специализанти и лекари. Скъпо-струващите спинални импланти при деца до 18-годишна възраст се поемат от „Фонд за лечение на деца“ към НЗОК. Имплантите се реимбурсират частично при травматични и туморни заболявания.

Лечебният диапазон на Отделението включва:
Дегенеративни заболявания:
 • Остеохондроза;
 • Остеоартроза;
 • Спондилоартроза;
 • Дегенеративна спондилолистеза;
Дискова херния – минимално инвазивна техника;
Декомпресия на гръбначния канал – дегенеративни заболявания и свързани с други причини;
Травматични заболявания на гръбнака:
 • Счупвания, травматична спондилолистеза;
 • Остеопоротични фрактури на прешлени
Тумори на прешлените и сакралната кост:
 • Първични и метастатични;
 • Патологични счупвания в резултат на метастатични процеси и/или остеопороза.
Инфекциозни заболявания:
 • Спондилит;
 • Спондилодисцит;
 • Вторични усложнения след оперативни интервенции;
Деформации:
 • Сколиотична болест;
 • Кифотична болест
През 2021 г. тук бе направена първата в България комбинирана операция  за едноетапна смяна на тазобедрена става  с  декомпресия и стабилизация на гръбначния стълб. През 2022 г., с финансиране  по европейски проект,  завърши обновяването на Отделението по най-съвременен стандарт за лечение на пълната гама гръбначни заболявания, както и активна терапия на болката, посредством най-съвременни електрофизиологични, хирургични и комбинирани методи. Отделението разполага с най-съвременна техника и квалифициран персонал.

Съвместната работа между неврохирурзи и ортопеди и последващата рехабилитация, осигурява ефективно лечение на различни по сложност и тежест заболявания, свързани с опорно-двигателния апарат и прилежащите нервни структури, които са в неразривна  анатомична и физиологична симбиоза. Лечението се базира на конвенционални и минимално инвазивни оперативни техники, практикувани в Европа и света, според най-актуалните тенденции и съвременни разбирания за лечение на всички компоненти от една болест.

През последните няколко десетилетия, разбирането за болката и това как влияе на животът на пациентите, изключително много се развиха. В Отделението по гръбначна хирургия се прилагат съвременни протоколи, както за консервативно, така и за минимално инвазивно лечение. Прилагат се модерни методи, като радиочестотна аблация и криоаблация, за справяне със страдания по периферната нервна система.

За повече информация, натиснете ТУК.

Капацитетът на Отделението по гръбначна хирургия е 10 легла, от които 2 са за продължително лечение.

В помощ на пациентите на Отделението, работи Кабинетът „4D сколио контрол“.