КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ ПО ДОГОВОР С НЗОК

УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ има договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за лечение по следните клинични пътеки, амбулаторни и клинични процедури:

  • Клинични пътеки:

КП № 159 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

КП № 192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

КП № 198 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани – за лица над 18 години

КП № 208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми

КП № 210 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

КП № 211.1 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност – без невронавигация

КП № 212 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност

КП № 217.1 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

КП № 217.2 Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става

КП № 218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

КП № 219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

КП № 220.1 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

КП № 220.2 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч)

КП № 221 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност

КП № 222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

КП № 223 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош

КП № 256 „Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето“

КП № 263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

КП № 265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

КП № 999 „Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

  • Амбулаторни процедури:

АПр № 22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

АПр № 23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

АПр № 24 алки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

АПр № 26 Амбулаторни хирургични процедури

АПр № 28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

АПр № 29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене

АПр № 30 Напасване на протеза на горен или долен крайник

АПр „Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека“

  • Клинични процедури:

КПр № 3 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи
с механична вентилация и/или парентерално хранене

КПр № 4 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене