ОТДЕЛЕНИЕ ПО КОСТНИ ТУМОРИ

Отделението по костни тумори (ОКТ) е част от Клиниката по костна патология и обща ортопедия на Университетска специализирана болница по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ и се помещава на ІV етаж в основната сграда на лечебното заведение.

Екип на Отделението по костни тумори:
 
Телефони за контакт:
  • 02 81 81 516 – Приемен кабинет (партер)
  • 02 81 81 554 – Технически секретар (ІV етаж)

То е наследник на създадената от проф. д-р Бойчо Бойчев и проф. д-р Иван Андреев, дмн, през 60-те години към БАН, „Група за изучаване на костните тумори“, прераснала впоследствие в специализирана Клиника по костни тумори. Неговата дейност отъждествява една от най-уникалните линии на лечебен процес на Клиниката и УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“.

Лечебният диапазон на Отделението се осъществява чрез непрекъснато подобряване на диагностиката на костните тумори и тумороподобните заболявания, в съответствие със съвременните тенденции. Развиват се поетапните методи на лечение на костните тумори и индивидуалното ендопротезиране, както и крупни заместителни операции на крайниците, в съответствие с различните заболявания, с оглед максимално съхраняване на крайника и неговите функции. С голяма рутина и опит специалистите в Отделението прилагат методите на туморното ендопротезиране при деца и подрастващи, с оглед динамична промяна на протезите по време на растежа – хирургия, която се осъществява само тук, в Отделението, за цялата страна. На консултациите, мненията и опита на специалистите от Отделението по Костни тумори разчита цялата ортопедична общност в страната.

За повече информация, натиснете ТУК.

Капацитетът на Отделението по костни тумори е 8 легла.