СТРУКТУРА

 • УСБАЛО
  РЪКОВОДСТВО
  • КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН
   БЛОК
   • КОНСУЛТАТИВНИ
    КАБИНЕТИ
    • КОСТНА ПАТОЛОГИЯ
     И ОБЩА ОРТОПЕДИЯ
    • ДЕТСКА ОРТОПЕДИЯ,
     ХИРУРГИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК
     И ГРЪБНАЧНА ХИРУРГИЯ
    • АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И
     ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
    • ФИЗИКАЛНА И
     РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
   • ОТДЕЛЕНИЕ ПО
    ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
  • СТАЦИОНАРЕН
   БЛОК
   • КЛИНИКА ПО
    КОСТНА ПАТОЛОГИЯ И
    ОБЩА ОРТОПЕДИЯ
    (ПЪРВА КЛИНИКА)
    • ОТДЕЛЕНИЕ ПО
     КОСТНИ ТУМОРИ
   • КЛИНИКА ПО ОРТОПЕДИЯ
    И ТРАВМАТОЛОГИЯ
    (ВТОРА КЛИНИКА)
    • ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДЕТСКА
     ОРТОПЕДИЯ И ХИРУРГИЯ
     НА ГОРЕН КРАЙНИК
    • ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГРЪБНАЧНА
     ХИРУРГИЯ
   • КЛИНИКА ПО
    АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И
    ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
   • ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА
    И РЕХАБИЛИТАЦИОННА
    МЕДИЦИНА
    • 4D СКОЛИО КОНТРОЛ